BIOROCK

Без електричество! Как става това?

BIOROCK® е в хармония с природата... и Ви се изплаща, като използва двата познати ни естествени физически процеса: гравитационен и всмукателен.

При BIOROCK® системите се използва модерна висококачествена технология за пречистване на отпадните води от битови и търговски нужди. Системите BIOROCK® се състоят от различни по големина биореактори със статично неподвижна биологична маса и биологични процеси, които се комбинират като цялостна система с резервоар за първично третиране на водите.

В първичният резервоар за първично лечение или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, който са неразтворени или неразтворими. Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи спадат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. В средния диапазон на резервоара - под слоя от мазнини и над формиращата се утайката се зауства тръба (преливник), която се свързва с биологичното стъпало - биореактор.

В тази тръба (преливник) има един допълнителен филтър - първичен филтър за отпадъчните води. Той филтрира грубите частици и служи като бариера срещу постъпване на твърди отпадъци от отпадните води в крайния биологични етап за финно пречистване на водите с BIOROCK® реактора с който се обезцветява и обезмирисява водата.

BIOROCK® реакторът е пълен със специално разработена от BIOROCK® биологична маса която се аерира по-естествен физиологичен принцип с естествената тяга или коминен ефект. Този продукт - ензим спомага за растежа на бактериите като им осигурява една благоприятна среда за тяхното размножаване и гарантира изключително краткосрочни срокове за активност и висока надеждност на системата дори и при дълги отсъствия от над 6 месеца.

Характерната особеност на BIOROCK® системите е, че чистата и без миризма отпадъчна вода може да се използва повторно без да е необходимо да се обеззаразява допълнително.

Революционна технология

 • Процес без ток
 • Без механични и подвижни части
 • Без шум и мирис
 • Готовност за експлоатация до 24 часа
 • Дори след няколко месечно отсъствие

в готовност за експлоатация

Уникалните предимства

 • Ниско-инвестиционни модулни решения
 • Минимално време за монтаж и разходи
 • Най-ниска поддръжка и оперативни разходи
 • Отлични показатели на пречистените води

Възможни опции при съществуващи първични утаителни, изгребни ями и др.

Устойчивост

 • Минимално пространство
 • Изключително дълъг живот
 • 15 години гаранция на резервоарите
 • Минимална поддръжка
 • Ниско количество на утайки

10 причини да си купите BIOROCK®

BIOROCK® работи в хармония с природата а не против нея..... така Вие получавате:

 1. Лесна за поддръжка система
  Изключително надежден процес на пречистване.
   
 2. Без електричество
  BIOROCK® екосистемите третират успешно отпадната вода без скъпи механични аератори работещи на ток, изискващи поправки и подмяна - без непредвидени разходи!
   
 3. Минимална поддръжка & утайка
  Минимална утайка за разлика от познатите до момента традиционни методи за пречистване на водите, които изискват няколкократно почистване през годината или минимум веднъж годишно.
   
 4. Големи спестявания
  От годишните Ви разходи за поддръжка, консумативи и електроенергия.
   
 5. Тиха и безшумна система
  Без аератори и бръмчащи помпи които да работят 24 часа на ден. Така Вие ще можете да се насладите на градината и да спите обезпокоявано.
   
 6. Без мирис
  Без неприятна миризма и при по-високи натоварвания на системата или отсъствия на ползвателите от над 6 месеца за разлика от познатите ни процеси и системи. Естествената аерация избягва всякаква миризма.
   
 7. Безопасно часта вода за напояване
  Чиста вода без риск, мирис и опасност от замърсяване или запушване на поливната ни система при повторно използване на водата за битово поливни нужди в градината.
   
 8. Устойчивост
  BIOROCK® системите имат много нисък CO2 остатък.
   
 9. Пречистване на водата без химикали
  Без потенциална опасност при повторно използване на водата и необходимост от допълнително третиране.
   
 10. Най-компактната пречиствателна станция
  Минимално пространство, минимални изкопни работи и минимално нарушаване на Вашата градина.

Write Comment

Категории