Водно подово отопление

При новоизграждащи се обекти МАЛ-МУК горещо препоръчва полагане на водно подово отопление

Когато говорим за подово отопление, трябва неминуемо да отбележим факта, че то е едно от оптималните решения за комфорт. Също така то е доста икономично, тъй като създава почти перфектен температурен профил между пода и тавана.

Сигурно се питате: "Защо този начин на отопление е толкова ефективен?" Отговорът е прост – водното подово отопление постига същите резултати като конвеционалното централно отопление, но работи на много по-ниски температури и увеличава акумулирането на топлина.

7 причини да изберем водно подово отопление?

 1. Липсата на влага възпрепятства развитието на микроби и бактерии в помещенията.
 2. Поддържа се ниско-алергенна среда - не се вдига прах, няма образуване на прашни гнезда в труднодостъпните отоплителни повърхности, с което се предоставят по-добри условия за живот на страдащите от астматични заболявания.
 3. Лесно почистване на подовата повърхност и елиминиране на потъмняването на стените, завесите или щорите поради натрупване на прах върху тях.
 4. Равномерното топлоотдаване от цялата повърхност на пода, способства за комфортна и здравословна среда на живот.
 5. Температурата на подовата повърхност може да се намали до 22 - 26°С, което предоставя както ефективно енергийно потребление, така и реализиране на температурен комфорт на обитателите на сградата.
 6. По-ниски разходи за поддръжка и регулиране на отоплителната повърхност, в сравнение с други начини на отопление - радиатори или конвектори.
 7. Разходите за топлинна енергия намаляват с 6-10%.

Водни отоплителни системи

Водните отоплителни системи стават все по-популярни. Това се дължи на факта, че чрез тях се постига поддържане на постоянна температура в цялото помещение, лесни са за поддръжка, безшумни при работа и изключително икономични, що се отнася до сметките за електро- и топлоенергия.

Характеристика на отоплението

Принципно, най-ефективната отоплителна система трябва да съдържа всички познати форми за пренос на топлина - излъчване, конвекция и проводимост.

Различните хора имат и различно усещане за топлина и студ. Затова при проектиране на подовото отопление (това е валидно и за електрическото и водното подово отопление), трябва да се предвиди задоволяване на нуждите на възможно по-голяма част от хората живеещи постоянно или работещи в дадена сграда. Необходимо е да се намери възможно най-добрата комбинация за постигане следните условия:

 • Топлинен комфорт
 • Естетичност
 • Икономия
 • Минимална поддръжка
 • Екологичност и хигиена

Практиката е доказала, че при идеалната среда за работа или спорт не е необходимо да има голяма разлика в температурата между пода и тавана на отопляваното помещение. Най-характерната черта на подовото отопление е, че е нискотемпературно и осигурява равномерно разпределение на топлината в цялото помещение, непосредствено над пода - т.е. там където хората се движат или работят.
Неоспорим факт е също, че при по-голяма част от съвременните сгради, използващи нови и качествени изолации, средната необходима температура за отопление е под 60 W/m2.

Принцип на работа на водното подово отопление

Има три типа подово и стенно отопление: водно, електрическо и с въздух. Тук ще се съсредоточим върху водните отоплителни системи. Те са изградени от метални или пластмасови водопроводни тръби, вградени в пода или стената, по които протича топла вода, отдаваща топлината си на околната среда. Вече охладената вода се връща в нагревателния източник (например котел за парно отопление), където се нагрява отново и се вкарва в системата. Процесът е известен като "система със затворен кръг". Тръбите се вграждат в бетонна плоча или се инсталират върху метална мрежа, а отгоре се полага замазка. Те могат и да се прокарат под подовото покритие върху подложка, като се закрепят към нея посредством метални скоби. Произведената изходна топлина зависи както от диаметъра на тръбите, температурата на водата и дебита, така и от вида на подовото покритие. Тези параметри следва предварително да се изчислят в зависимост от конкретните нужди на обитателите на жилищната или административна сграда.

Комфорта, който се постига с използването на водно отопление, се дължи на елементарен физически закон. От теорията е известно, че горещият въздух се издига, а излъчваната топлина се разпространява във всички посоки. Както водата и компресирания въздух, така и температурата, оставена без управление, винаги се стреми към равновесно състояние. Или казано по-просто - този тип отопление се базира на топлообмен между топлите и студените повърхности, които по този начин се стремят към уравновесяване на вътрешното си състояние. Сравнени с конвекторните системи, където топлият въздух се издига нагоре и след като охладнее, се спуска надолу, подовите отоплителни системи поддържат въздуха топъл непосредствено над повърхността на пода. По този начин топлината се разпределя равномерно в цялото помещение, а не само на отделни места от нея. С други думи, ако предметите в отопляваната среда са топли, околната среда също ще е топла и нашето тяло ще губи малко топлина, поради реализираната малка температурна разлика.

Елементи на водната система за отопление

Най-общо системата за водно отопление може да се раздели на три основни части: нагревателен източник, разпределителна тръбопроводна система и управление. Нека ги разгледаме накратко поотделно.

Нагревателен източник (1)

Нагревателният източник в една водна отоплителна система обикновено е котел или бойлер, като, енергийното захранване на тези уреди може да е различно - природен газ, течни и твърди горива, електричество. Едно от основните предимства на водното подово отопление е, че поради невисоката работна температура на водата до 40°C, то е изключително подходящо, при използване на алтернативни източници на енергия за затопляне на водата - слънчеви колектори, вятърни генератори и т.н.

Разпределителна тръбопроводна система (2, 4, 5, 6)

Непосредствено след нагревателния източник, след колектора за разпределение, се монтира циркулационна помпа, която захранва изградената тръбопроводна система. По този начин топлата вода достига до всички консуматори, предназначени за задоволяване на различни нужди. Водата циркулира и, вече охладена, се връща отново в нагревателния източник за повторно затопляне. Добре изградената подова отоплителна система трябва да поддържа не повече от 29°C.

Система за управление

Чрез нея управляваме колко топло или студено да бъде в отделните помещения. Колекторна система с термостат или друго регулиращо устройство включва разположени на конкретни места клапани, чрез които се регулира дебита на водата за всяка една отделна зона. По този начин се постига така нареченото "зонално отопление". То ни позволява да отопляваме едни стаи, а други не за разлика от системите с насочен въздух, които се управляват от единствен термостат.

В заключение, нека отново посочим едни от основните предимства на водните отоплителни системи пред традиционното отопление. Преди всичко се осигурява комфорт и възможност за управление на температурата в отделните помещения. Това от своя страна води до значителна енергийна ефективност и спестяване на разходи по електроенергия и средства. Тези системи са тихи и чисти. С използването на РЕХ-тръби практически се изключва възможността от корозия и разрушаване на тръбопровода и предизвикването на наводнение в помещението.

МАЛ-МУК разполага с всички необходими материали за изграждането на този тип система. Може да Ви препоръча ме и монтажни групи с доказан дългогодишен опит и качество но изпълнение.

Write Comment

Категории