0879 011 154
0879 988 888
 

Общи условия за поръчка

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите
(клиентите), които ползват електронния магазин Malmuk.com за покупка на стоки. С
натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон,
разположен на уеб сайта Malmuk.com cе счита,че Вие приемате или сте съгласни с
описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с
изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите
нормативни актове, действащи в Република България.

1.ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин
Malmuk.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба
от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин. Продавач е:

МАЛ-МУК ХОУМ АД е със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Владайско въстание No 1,
ЕИК203036854 и идентификационен номер по ДДС: BG203036854.

Тел. номер: 0879 011 154
email: malmuk@malmuk.com

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия
във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин
стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът Malmuk.com, който служи като
виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие
между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока
(артикул).

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече
конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със
статус „ОБРАБОТВА СЕ” , когато е окончателно потвърдена по e-mail или телефон от
Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена,
но не е окончателно потвърдена.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен
магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от
Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до
продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да
са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща
на Потребител.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Разглеждането на елeктронният магазин Malmuk.com е напълно свободно и достъпно от
всички точки на света.За да се пазарува от електронния магазин Malmuk.com, е необходима регистрация с
парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, e-mail, телефон и адрес за
доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за
регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на
магазина.

Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

В електронния магазин Malmuk.com на всяка стока е посочена цената, основните
характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на
направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка
страница на представена стока има възможност.

Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:
- валиден адрес на своя електронна поща;
- вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;
- вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутона
„Потвърди”, който се появява, след като първо е избран поне един продукт чрез бутона
„Купи”.

При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на
посочените от него имейл адрес и мобилен телефон, като в потвърждението се посочва
номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.
В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът
уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за
друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

Поръчки в електронния магазин Malmuk.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни
в седмицата.

Работното време на консултантите на онлайн магазин Malmuk.com е 24 часа, 7 дни в
седмицата от понеделник до неделя, от 00:00 до 24:00 часа, без почивни дни. Онлайн
консултации относно продукти могат да бъдат извършвани по всяко време,дори и в
почивни дни.

Всички поръчки, направени до 16:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.Всички поръчки, направени след 16:00 ч., обикновено се обработват на следващия
работен ден.

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи
такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки
получават статус „ОТКАЗАНА”.

Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава
причини за отказа.

Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до
посочения в сайта.За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете
си имена, с които е регистриран в сайта, потребителското си име в сайта, цената на
поръчката, както и номера на направената поръчка

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

След като в Malmuk.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на
електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
Обикновена доставка - в срок до 4 (четири) работни дни от момента на
потвърждаването на поръчката.

Продавачите в електронния магазин използват за доставки куриерска фирма “Еконт
Експрес” ,като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали
жилищен или служебен) или до офис на „Еконт” в съответния град.

Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и
Плащане“

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения
адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт Експрес”да получи в
срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да
изпълни заявената доставка.

5 . ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от
следните способи:

1. Наложен платеж

2. Плащане с банкова карта

3. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените
способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При
плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в
срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще
бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и
безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“,
включително,да заплаща на Практикер авансово, в пълен размер, продажната цена на
всяка поръчана стока. При плащане с "Наложен платеж" купувачът получава от
куриера фактура/касова бележка, където е посочена цялата дължима сума (включваща
цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на
куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на
ПРОДАВАЧА , a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на
стоката, който служи и за разписка.

6.ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между Мал Мук и купувача се счита за сключен
след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Мал Мук. Потвърждаването на
сключен с Практикер договор от разстояние, включително на цялата информация по чл.
47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

7. ОНЛАЙН ПОКУПКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ

Всеки, който желае да закупи от онлайн магазина стока на изплащане следва да
кандидатства за отпускане на кредит пред посочените по-долу финансови институции,
в случай че цената на онлайн поръчката (без цената за обработване и доставка) е в
минимален размер на 150 (сто и петдесет) лева.

Кандидатстването се извършва само онлайн посредством кликване върху бутона "Купи
на лизинг".

Важно!!! Условията за кредитиране (в т.ч. кандидатстване за кредит, отпускане, лихви,
такси и т.н.), се определят едностранно от съответната финансова институция. Мал Мук
не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е
финансова институция. Мал Мук не участва в което и да е от отношенията във връзка с
кредитирането, в т.ч. в случаите на евентуално предприемане на действия по
принудително изпълнение и др.

Информация за финансовите институции, кредитиращи покупки на изплащане от
онлайн магазина, можете да получите на следните линкове:Купувачът се уведомява по телефона от съответната финансова институция в случай, че
е необходима промяна на заявения брой вноски.

Доставката на закупена на изплащане чрез онлайн магазина стока се извършва в срок
до 7 дни, считано от датата, на която Практикер е уведомен от съответната финансова
институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната
поръчка.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка - служебен
или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на
стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез
представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише
собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

Казаното в раздел "Отказ от сключен договор от разстояние" се прилага и при онлайн
покупка на изплащане, с изключение, че при онлайн покупка на изплащане
потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за
възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция,
кредитирала онлайн покупката, предмет на отказа от договор. За целта потребителят
изпраща молба до финансовата институция отпуснала кредита, в която посочва
банковата сметка по която желае да му бъдат възстановени претендираните суми. С
оглед избягване на всякакво съмнение, "МАЛ-МУК ХОУМ" АД няма да разглежда и
няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на
потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ

Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния
магазин стока в рамките на 14 ДНИ от получаване на стоката.

Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако
стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат
на непреодолима сила.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен
търговски вид и със запазен етикет.

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява изцяло
платената сума по посочена от него банкова сметка в срок до 15 /петнадесет/ дни от
упражняването по имейл на правото на отказ от договора. Суми не се възстановяват,докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по
изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е платена, не може да се
упражни за продукти с вече изтекъл срок на годност.

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между
страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните
може да се изразява в: · производствени дефекти на стоката; · констатирани липси на
части от стоката; · несъответствие с обявения размер; · повреда на стоката при
транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач на посоченият e-mail, като
едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневния срок.

При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия
без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу
възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да
предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на
цените– или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат
два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между
заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от
Потребителя цена.

Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди
при транспорта, се осъществява при следните условия: · Запазен добър търговски вид
(стоката не е скъсана, счупена,надраскана, носена, прана, гладена, разлята, с вече
изтекъл срок на годност). · Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. ·
Запазена оригинална опаковка и етикет. · Запазена касова бележка

Връщането на стока при отказ от договора или при рекламация, може да се направи по
начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил
поръчката.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете
посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на
Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да
стане единствено с куриерска фирма Еконт Експрес В случай, че в населеното място на
Потребителя няма офис на куриерска фирма Еконт Експрес то той трябва да се свърже
с Продавача във формата за контакт за уточняване на подробностите по връщането на
стоката.

9. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от
първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна
Политика за защита на личните данни, която обхваща
начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни
позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на
Malmuk.com

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране
на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом
влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и
услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните
данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите
партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите
лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за
срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, кандидатствате за кредит,
участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация,
включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email,
предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи,
например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни
съгласно изискванията на нормативната уредба.

Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта
акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по
договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги
използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени
поръчки, промени в Общите условия или други правила.

В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви
информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено
съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс,
томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да
администрираме тези активности.

Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани
единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за
съответната позиция.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори
или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме
предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски,
сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред
компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и
физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба,
както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната
информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена,
събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната
информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната
цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен
акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както
и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите
корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да
бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл
с имейл. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат
разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта,
като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване
идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в
случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за
удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме
искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други
потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита
на личните данни, kzld@cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2.

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с нас, за да поставя въпроси,
да прави предложения и да получава информация. Използвайте формата за контакт.