Хидроизолационни системи

"МАЛ-МУК" уведомява всички свои клиенти, че при ремонта на баня или мокри помещения, често пъти поради незнание много клиенти не полагат течно фолио върху стените и пода на помещението, както и хидроизолационна лента между вертикални и хоризонтални основи (ъглите между под и стена) т.нар. хидроизолационни системи.

Това поражда проблема с теч в мокрите помещения. Течовете са неприятни както за притежаващия жилището, така и за неговите съседи. Никой не е щастлив да види мокро петно по тавана на току-що ремонтираното си жилище. За съжаление течовете се отстраняват трудно, защото не е помислено предварително за недопускането им – т.е. за така наречените хидроизолационни системи.

Керамичните покрития сами не могат да създадат достатъчно надеждна защита срещу проникването на влага под тях. Вследствие на деформации на сградата, на подовата конструкция или на температурни разширения и свивания на материалите, в тях се получават пукнатини. Те се развиват през плочките, през фугиращата смес, на границата между фугиращата смес и плочките или през всички тях заедно.

Често тези пукнатини са микроскопични и не се забелязват лесно с просто око, но те създават условия за проникване на влага през тях. Заедно с нея през пукнатините преминават разтворени и различни химически вещества (сапуни, шампоани, дезинфектанти, инцидентни разливания на продукти и др.). Те разяждат както материала, от който са направени плочките, така и лепилата, и проникват до самата основа (под или стена). Така се получават нерядко срещаните явления на течове от баните от горните етажи или овлажнявания и поява на мухъл в помещения, съседни на бани, тоалетни и кухни. Причината винаги е липса на достатъчно надеждно хидроизолационно покритие, което да е трайно и устойчиво във времето, да притежава достатъчна еластичност, така че да не се пука и да има надеждно сцепление както с основата, така и с положените върху него керамични покрития.

За хидроизолационен слой под керамичните покрития "МАЛ-МУК" предлага използването на еднокомпонентните мазани хидроизолации, които са задължителни в местата, където има течаща вода. "Баумакол течно фолио" (Baumacol Proof) се препоръчва за вътрешни мокри помещения (бани, тоалетни, кухни), а уплътнителното фолио на циментова основа "Баумакол протект" (Baumacol Protect) – за външни балкони и тераси. И двете хидроизолации са така разработени, че да се полагат лесно и да са съвместими с лепилата и грундовете от серията "Баумакол". Разходът им е 3 kg/m2.

Важен елемент при полагането на хидроизолация е обработката на ъглите в помещенията. Уплътнителната лента "Баумакол" (Baumacol Strap) е предназначена да поеме напреженията във връзките стена–стена и стена–под. От двете страни на лентата има мрежичка, посредством която лентата се интегрира в хидроизолационния слой. Така изолирана, банята добива формата на вана и течовете през нея стават невъзможни.