Полиуретанова пяна TYTAN Professional O2 500мл. ръчна - 02 CB101451

Продуктов номер
02 CB101451

TYTAN PROFESSIONAL О2 МОНТАЖНА ПУ ПЯНА е следващото поколение едно-компонентен продукт, който не изпуска MDI изпарения по време на употребата му благодарение на специални задържащи вещества и модерна производствена технология. Продължителното излагане на MDI може да причини чувствителност на дихателната система, кожата, алергиите и бронхиалната астма. Професионалистите, инсталиращи врати и прозорци са особено изложени на вредния ефект на MDI изпаренията от пените от старо поколение. Пяната си запазва същите качества както пяна, която не е клас O2. MDI може да се натрупа в дробовете, така че официално е обявен за опасно вещество от професионалните здравни организации. Липсата на изпускане на изпарения е доказано чрез удостоверение, издадено от най-добрия Институт, разполагащ със знание и оборудване за откриване на изоцианати (MDI е изоцианат) – Доклад за тестване no. F6 03923 в Provning Forsking Институт в Швеция. Получените резултати са дори под 1% от най-стриктните Шведски стандарти (<0,03 mg/m3), стойността е физически незабележима, така че се счита за 0% емисия.
Продуктът е оборудван със специални нови вентили. Вентилите са със значително намален риск от блокиране и увеличават гъстотата на продукта, като в резултат на това се осигурява по-дълго време на работа и съхранение.
TYTAN PROFESSIONAL О2 МОНТАЖНА ПУ ПЯНА е готов за употреба едно–компонентен продукт, втвърдяващ се, когато е изложен на влага и се препоръчва за широко приложение в строителството: монтиране, уплътняване, запълване и изолация. Втвърдената пяна осигурява добра топлинна и акустична изолация. Тя е устойчива на топлина, студ (-50˚С до +90˚С), плесен и влага. Втвърдената пяна може да бъде рязана, покрита с мазилка или боядисана.